Wijzigingen salarisadminstratie 2023

1: Het wettelijk minimumloon stijgt per 1 januari 2023 met 10,15 %.

Het doel van het kabinet is om werken lonender te maken.

De uitkeringen die gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon zoals AOW, WIA en WW gaan hierdoor ook omhoog.

2: Verhoging vrije ruimte WKR naar 3% over eerste € 400.000

De vrije ruimte in 2023 gaat naar 3% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom. Door een motie is dat percentage verhoogd naar 3 % waar dat in eerste instantie aangekondigd was als 1,92%. Bij een loonsom van meer dan € 400.000 blijft het percentage 1,18%.

3: Onbelaste reiskostenvergoeding naar € 0,21

Al sinds 2006 staat de onbelaste reiskostenvergoeding op € 0,19 per kilometer. Per 1 januari 2023 wordt dit € 0,21 en per 1 januari 2024 € 0,22. Bij CAO-afspraken moet een werkgever dit toepassen. Als deze er niet is mag de werkgever zelf bepalen of hij een reiskostenvergoeding geeft. Ook mag hij bepalen hoe hoog deze is, echter maximaal € 0,21 onbelast per kilometer. Dit geld zowel voor de reiskosten woning-werk en de reiskosten werk-werk.

4: Lagere bijdrage ZVW

De werkgeversbijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) gaat omlaag van 6,75 % naar 6,68 %.

Het loon waarover dit maximaal afgedragen moet worden stijgt naar € 66.952 (was in 2022 € 59.706).

5: Meer arbeidskorting

De arbeidskorting stijgt in 2023 naar € 5.052 voor werknemers. Werknemers houden daardoor meer nettoloon over.

6: Premiepercentages Sociale verzekeringen

De percentages voor de premie voor het AWF worden voor 2023 vastgesteld op 2,64 % laag tarief en 7,64 % (hoog tarief).

Op hoofdlijnen houdt dit in dat je voor werknemers met een contract voor onbepaalde tijd en een vast aantal uren het lage tarief betaald en voor werknemers met een contract voor bepaalde of oproepkrachten het hoge tarief betaald.

De Aof premie voor kleine werkgevers wordt voor 2023 vastgesteld op 5,82 %.

7: Wijzigingen lage-inkomensvoordeel

0,78 per verloond uur per werknemer. De hoogte van het LIV bedraagt in 2022 € 0,49 per verloond uur van de werknemers die voldoen aan de voorwaarden met een maximum van € 960 per werknemer per kalenderjaar.

De vergoeding per verloond uur wordt eenmalig met terugwerkende kracht over 2022 (uitbetaald in 2023) verhoogd van € 0,49 naar € 0,78 per verloond uur per werknemer.

De maximale vergoeding wordt eenmalig met terugwerkende kracht over 2022 (uitbetaald in 2023) verhoogd van € 960 naar € 1520 per werknemer per kalenderjaar.

8: Einde aan collectiviteitskorting op zorgverzekeringen

Werkgevers met een collectie zorgverzekering voor hun werknemers moeten er rekening mee houden dat de collectiviteitskorting per 1 januari 2023 wordt afgeschaft.

Zorgverzekeraars moeten voor dezelfde zorgverzekering dezelfde premie in rekening brengen.

9: Herstellen toegepaste anoniementarief

Sinds 1 januari 2023 mag je – na ontvangst van de volledige/juiste gegevens – eerdere inhouding van loonbelasting/premie volksverzekeringen tegen het anoniementarief herstellen, voor zover je die in hetzelfde jaar gedaan hebt. Je moet dan correcties voor de eerdere aangiften van dat jaar verzenden.

10: AOW-leeftijd in 2023

In 2022 is de AOW-leeftijd 66 jaar en 7 maanden. Per 1 januari 2023 is de AOW-leeftijd 66 jaar en 10 maanden. Vanaf 2024 stijgt de AOW-leeftijd naar 67 jaar. In 2028 gaat de AOW-leeftijd drie maanden omhoog naar 67 jaar en drie maanden.

Meer weten? Vragen? Neem contact met ons op!

Terug naar overzicht