Veelgestelde vragen

Op ons kantoor komen dagelijks diverse vragen binnen. Hieronder treft u een greep uit de meest voorkomende vragen en natuurlijk de antwoorden!

Staat uw vraag er niet bij? Neem toch zeker contact met ons op! 

 1. Wat is een loonadministratie?
  Als je inhoudingsplichtig bent moet u een loonadministratie gaan bijhouden. Deze administratie moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Dat is nodig om uw werknemers en de Belastingdienst de juiste gegevens te geven. De loonadministratie is onderdeel van de personeelsadministratie en bestaat uit verschillende formulieren en berekeningen, die van belang zijn om het loon en verschuldigde bedragen te berekenen. Denk dan aan formulieren als de loonstaat, de loonstrook en de jaaropgave.
 2. Moet ik pensioen afdragen?
  Of u pensioen af moet dragen ligt aan de afspraken in de CAO (collectieve arbeidsvoorwaarden). Als daar een verplicht pensioen is afgesproken voor uw branche, dan bent u verplicht daar aan deel te nemen en pensioen af te dragen. Vaak verhaalt u conform de afspraken een gedeelte op uw werknemer via uw salarisadministratie. Het kan ook dat u met uw werknemers een eigen pensioenregeling hebt afgesproken wanneer u niet verplicht bent een CAO te volgen. Als er geen CAO is en er geen individuele afspraak is, dan hoeft u geen pensioen af te dragen.
 3. Is salarisadministratie verplicht?
  Voordat u, als werkgever, uw medewerkers hun loon kunt uitbetalen, moet u voldoen aan een aantal administratieve verplichtingen. Zo bent u verplicht een loonadministratie op te zetten en, per medewerker een personeelsdossier vast te leggen.
 4. Wat geeft een werkgever door aan Belastingdienst?
  U als werkgever betaalt de loonbelasting van uw personeel aan de Belastingdienst. De loonbelasting en premies gaan af van het brutoloon van uw werknemers. Zij houden een nettoloon over. In feite draait iedere werknemer dus zelf op voor de loonbelasting.
 5. Wat kost een werknemer?
  De loonkosten voor een werkgever bestaan naast het brutoloon + vakantiegeld en eventuele 13e maand en/of bonus ook uit werknemersverzekeringen en een bijdrage Zvw (zorgverzekeringswet).
  Daarnaast kan er ook sprake zijn van een verplicht pensioenfonds. Dit ligt aan de CAO afspraken.
 6. Is een Arbo-dienst verplicht?
  Het werken met een arbodienst is verplicht. Iedere werkgever in Nederland moet volgens de Arbowet passende zorg aan zijn medewerkers bieden, zieke medewerkers begeleiden en ze goed voorlichten over arbeidsrisico’s. Ook al heb je maar 1 werknemer in loondienst met een 0-urencontract, dan is een arbodienst toch verplicht.
 7. Is het verplicht om een bedrijfsarts in te schakelen?
  Een werkgever is verplicht een basis contract af te sluiten met een arbodienst. Vanaf de zesde ziekteweek zijn er re-integratieverplichtingen vanuit de Wet verbetering Poortwachter.
 8. Hoeveel uur mag je per week werken?
  Over een periode van 4 weken mag u gemiddeld 55 uur per week werken. Bij cao of bedrijfsregeling mag hiervan worden afgeweken, maar u mag nooit meer dan 60 uur per week werken. Over een periode van 16 weken mag u gemiddeld maximaal 48 uur per week werken. Lees de volledige informatie in de Arbeidstijdenwet.
 9. Hoe lang mag je achter elkaar werken zonder pauze?
  Als u langer dan 5,5 uur werkt, heeft u volgens de wet recht op minimaal 30 minuten pauze. U mag de pauze splitsen in 2 keer een kwartier. Als u langer dan 10 uur werkt, heeft u volgens de wet recht op 45 minuten pauze. Lees de volledige informatie in de Arbeidstijdenwet.
 10. Werken voor 13 en 14 jarigen?
  Als je 13 of 14 jaar bent, mag je helpen bij licht, niet-industrieel werk. Voorbeelden: Je mag helpen bij lichte werkzaamheden in een winkel, zoals helpen bij het vakken vullen of inpakken. Je mag helpen bij lichte werkzaamheden in de landbouw. Lees de volledige informatie in de Arbeidstijdenwet.
 11. Hoeveel uur moet je overwerken?
  Moet ik verplicht overwerken? In de Arbeidstijdenwet (ATW) is niets afgesproken over overwerken. Er staan alleen regels over de maximale arbeidstijd per dag in de ATW. In uw cao, bedrijfsreglement, werktijdregeling of arbeidsovereenkomst kunnen wel afspraken staan over verplicht overwerk.
 12. Wat is overwerktoeslag?
  Het is gebruikelijk in ieder geval loon te betalen over alle gewerkte uren, dus ook overuren. Daarnaast kan er sprake zijn van een overwerktoeslag. Dat is een extra vergoeding bovenop het loon dat u betaalt. Bijvoorbeeld 25 of 50 procent extra loon voor overwerkuren. Dit is afhankelijk of dit op normale dagen is, in het weekend en of er in de CAO of arbeidsovereenkomst afspraken over zijn gemaakt.
 13. Hoe krijg ik een BSN-nummer?
  Er zijn twee manieren om een BSN-nummer te verkrijgen. Komt u langer in Nederland wonen en werken dan 4 maanden en laat u zich inschrijven bij de Gemeente, dan krijgt u bij de inschrijving een BSN-nummer.
  Woon u in het buitenland en komt u korter dan 4 maanden in Nederland werken, dan kunt u uw BSN-nummer aanvragen bij een RNI (Registratie Niet Ingezetenen) loket. Er zijn 19 RNI gemeentes in Nederland.
 14. Hoeveel is de loonheffingskorting 2022?
  De hoogte van deze heffingskorting is afhankelijk van de hoogte van uw inkomsten. In 2022 is de maximale arbeidskorting € 4.260 (was € 4.205 in 2021). Vanaf een inkomen van € 36.650 (was € 35.653 in 2021) wordt de arbeidskorting steeds lager. Het afbouwpercentage bedraagt 5,86% (was 6,0% in 2021).
 15. Hoeveel dagen ouderschapsverlof 2022?
  Medewerkers die ouderschapsverlof willen opnemen, krijgen vanaf 2 augustus 2022 de eerste 9 van de 26 weken ouderschapsverlof een uitkering van het UWV. De verlofuitkering bedraagt 70% van het dagloon van de medewerker en maximaal 70% van het maximumdagloon.