Diensten

 • Verzorging salarisstrook
 • Journalisering, koppeling met diverse boekhoudpakketten mogelijk
 • Loonaangifte Belastingdienst
 • Loonaangifte Pensioenfonds
 • Loonaangifte PAWW
 • Sepabestanden
 • Jaarwerk en Jaaropgaven
 • Meldingen diverse instanties zoals Arbo-diensten, verzekeraars
 • Jaarbegroting personeel opstellen
 • Koppeling urenregistratie
 • Optimaliseren cafétariaregeling
 • Pro-forma berekeningen
 • Signaleringen in het kader Wet Minimumloon
 • Signaleringen in het kader van afloop contracten en aanzegtermijnen
 • Signaleringen in het kader van Wet Verbetering Poortwachter
 • Signaleringen verjaardag, cao verhoging of jubileum
 • Signalering tredeverhogingen
 • Verlofregistratie
 • Subsidiemogelijkheden
 • Digitaal Personeelsdossier
 • Opstellen arbeidsovereenkomst
 • Advies in arbeidsvraagstukken
 • Digitaal werkgeversdossier en werknemersdossier
 • Indienen declaraties door de werknemers
 • Werknemers zelf hun loonstroken en jaaropgaaf ophalen

 

Mogen wij ook u en uw bedrijf ontzorgen?

Neem vandaag nog contact met ons op en ontvang een passend voorstel!